Kotipihakävely -toimintamalli varhaiskasvatukseen

  Varhaiskasvatuksessa liikutaan paljon hoitopaikan lähiympäristössä ja liikennekasvatus onkin luonteva osa varhaiskasvatusta. Kotipihakävely tarjoaa sisältöä liikennekasvatukseen pidemmäksi aikaa ja retkeily lähiympäristössä tukee lapsia kohti turvallista itsenäistä liikkumista.

  Toimintamallin ideana on, että vuoden aikana ryhmä kävelee jokaisen lapsen kotipihaan. Samalla lapset tutustuvat päiväkodin ja mahdollisesti tulevan koulun lähiympäristöön ja harjoittelevat turvallisia toimintatapoja liikenteessä. Ennen jokaista kävelyä käydään läpi käveltävä reitti kartalta, huomioidaan mahdolliset haastavat paikat ja kerrataan turvalliset toimintatavat.

  Ensimmäisten kävelyjen on hyvä olla lyhyempiä, mutta kun kävelyt alkavat sujua, voidaan vaihdella pidempien ja lyhyempien kävelyjen välillä. Jos useampi kotipiha sijaitsee lähekkäin, niillä voidaan käydä saman kävelyn aikana. Yksi kävely viikossa on hyvä tahti, näin aikaa jää muuhunkin ja aikatauluja on mahdollista muuttaa jos esim. keli on erittäin huono.

  Kotipihakävelyssä jokainen lapsi saa vuorollaan esitellä omaa kotipihaansa ja kertoa, miksi se on hänelle tärkeä. Lapset oppivat myös odottamaan vuoroaan ja antamaan muille huomiota. Lähiympäristössä liikkuminen tutustuttaa lapsia luontoon ja vuodenaikojen vaihteluun.

  Kotipihakävely tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista laaja-alaisen osaamisen (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot) ja oppimisen alueiden (tutkin ja toimin ympäristössäni; kasvan, liikun ja kehityn) osalta.

  Katso tarkemmat toteutusohjeet täältä: www.liikenneturva.fi/opettajille/kotipihakavely