Uutta materiaalia tapaturmien ehkäisyyn

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyverkosto on yhteistyössä THL:n kanssa tuottanut Tapaturmala & Turvala -kuvasarjan.

Ala- ja yläkouluun suunnattu materiaali soveltuu hyvin esimerkiksi opetuksen tueksi, paritehtäväksi tai keskustelun herättäjäksi. Materiaalin voi ladata vapaasti www.kotitapaturma.fi -sivuilta.

www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/ladattavat-materiaalit/