Mitä on pyöräilykasvatus vuonna 2017?

  Reilun puolen vuoden ajan olemme työstäneet uutta pyöräilykasvatuksen aineistoa alakouluille. Syksyllä 2017 on aika lanseerata uusi digitaalinen oppimisympäristö. Suunnittelutyön alkumetreillä alakoululaisia pyydettiin äänestämään uuden aineiston nimestä, ja näin syntyi ”Fillarilla”.

  Fillarilla turvallisesti ja digitaalisesti

  OPS:n sisältämä näkemys oppilaasta aktiivisena ja omaa oppimistaan ohjaavana toimijana on tärkeä osa projektin suunnittelutyötä.

  ”Tavoitteena on lisätä oppilaan omaa tietoisuutta turvallisesta pyöräilystä sekä innostaa pyöräilyyn”, toteaa Fillarillan projektisuunnittelija Essi Olkkonen

  Fillarillassa tavoitteena on motivoida ja kannustaa oppilaita turvalliseen pyöräilyyn havaintojen tekemisen, ajotaitojen ylläpitämisen, liikkumisvalintojen pohdinnan ja sääntöjen käsittelyn kautta.

  ”Digitaalinen toimintaympäristö on jo luonteva 3.–6.-luokkalaiselle. Pedagogisesti suunniteltuna digitaalinen ympäristö tarjoaa todella monipuolisen oppimisen pohjan. Aineistomme vastaa lisäksi opettajien muuttuneisiin materiaalitarpeisiin ja haluamme tarjota myös heille monipuolisen, työtä inspiroivan ja tukevan toimintaympäristön”, Olkkonen kertoo. 

  Pelillisyyden kautta polkemaan

  Pelillisyyden avulla liikennetilanteiden ja ympäristön havainnoinnista ja sääntöjen tuntemuksesta saadaan sekä mielenkiintoinen että kannustava väylä käsitellä turvallista liikkumista. Digitaalinen oppimisympäristö on laajennettu virtuaalitodellisuuteen saakka, sillä aineistoon liitetään ennakoinnin ja liikenteen havainnoinnin harjoittelu virtuaalimaailmassa (VR, Virtual Reality).

  ”Suunnittelijan haasteena on muokata turvallisuutta edistävä tieto toiminnoiksi. Virtuaalimaailmassa voidaan harjoitella pyöräilyä turvallisesti sisätiloissa silloin, kun pyöräily oikeassa ympäristössä ei ole mahdollista. Uudenlainen oppimistapa ylläpitää ja lisää oppilaiden positiivista suhtautumista pyöräilyyn. Virtuaalimaailmassa sinnikkäästi harjoiteltu ja opittu toiminta siirtyy sitten arkeen ja oikeisiin liikennetilanteisiin”, Olkkonen sanoo. 

  Digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaa pyöräilykasvatuksen käsittelyn koulun ulkopuolellakin. Fillarillan toivotaan tavoittavan myös alakoululaisten vanhemmat ja innostavan myös heitä aiheen käsittelyyn ja pyöräilyyn yhdessä lasten kanssa. 

  ”Tule mukaan Fillarillan matkaan syksyllä 2017”, Olkkonen kannustaa.

  Katso oppilaiden tunnelmia virtuaalilasien testaamisesta.