Koulujen ja oppilaitosten liikenneturvallisuusviikko taas syksyllä

  Koulujen ja oppilaitosten liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jo perinteisesti syksyllä viikolla 37. Ensi syksynä tarjoamme vinkkejä ja toimintamalleja liikennekasvatukseen osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

  Alakoulun teemana koulumatka

  Alakoulun aineistoissa käsitellään koulumatkaa. Vinkkejä on tarjolla niin jalankulkijalle kuin pyöräilijälle turvallisista toimintatavoista liikenteessä. Sääntöjen lisäksi koulumatkan ympäristö, luonto sekä erilaiset kokemukset ja toiveet koulumatkasta huomioidaan. Koulumatka-kokonaisuuteen voi yhdistää eri oppiaineita matematiikasta musiikkiin.

  Yläkoulussa aiheena turvallisuuden lisääminen

  Yläkoulun kokonaisuudessa tavoitteena on hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen liikennekasvatuksen avulla, toiminnallisuus, ryhmätyötaitojen opettelu ja kehittäminen, tieto-ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa, perustiedon hakeminen itse eri tienkäyttäjistä, yhteistyö huoltajien kanssa.

  Liikenneturvallisuusviikon teema ja toimintamallit esitellään verkkosivuillamme osoitteessa www.liikenneturva.fi/liikenneturvallisuusviikko. Tämän vuoden vinkit tulevat sivulle kesän aikana. Syksyn 2016 tarkkaamattomuusteeman vinkit ovat edelleen käytössäsi sivustolla ja voit hyödyntää niitä kevään aikana, jos et vielä ole kaikkia tehtäviä ehtinyt käyttää opetuksessasi.