• Perusopetus (luokat 3-6)

Lapsen huomiokyky ei riitä liikenteeseen ja älypuhelimeen – aikuisten esimerkki näyttää tien

Kännykkä toimii monen lapsen ja vanhemman välisenä viestintävälineenä – usein myös koulumatkan aikana. Lapsi ei kuitenkaan hoksaa kännykän käyttöön liikenteessä liittyviä riskejä samalla tavalla kuin aikuinen. Erityisesti risteystilanteet ja tienylitykset ovat jo itsessään lapselle vaativia, saati jos lisäksi kännykkä varastaa huomion koulumatkalla.

Turvallisen liikkumisen perusteita tuleekin käydä läpi vuosittain ja vielä koulujen alun jälkeenkin. Liikenneturva kannustaa paitsi vanhempia myös opettajia keskustelemaan lasten kanssa kännykän käytöstä liikenteessä. Liikennekasvatusta voi tehdä jokaiselle ikäkaudelle sopivalla ja innostavalla tavalla: käytössäsi on liikenneturvallisuusviikon materiaalit ympäri vuoden.

Lapsi oppii harjoittelemalla ja seuraamalla aikuisen esimerkkiä

Alakouluikäiset lapset havainnoivat liikennettä vielä puutteellisesti. Esimerkiksi auton nopeuden tai etäisyyden arviointi on vaikeaa vielä 7–8-vuotiaille. Samoin liikenteen vaaratilanteiden tunnistaminen kehittyy vasta iän myötä. Vielä 9–10-vuotiaillakaan riskien havaitseminen ei ole kehittynyt aikuisen tasolle.

”Lasten liikkumiselle ominaisia piirteitä ovat tarkkaavaisuuden herpaantuminen ja impulsiivisuus. Jos tähän vielä lisätään puhelimessa puhuminen, tekstaaminen tai kännykkäpelin pelaaminen, niin havainnointi varmasti kärsii”, muistuttaa Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

Esimerkillä on suuri voima.

”Turvallinen liikkuminen opitaan harjoittelemalla itse ja seuraamalla, miten aikuiset toimivat. Lapsen liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa paljon vanhempien ja muiden läheisten aikuisten näyttämä esimerkki”, Tuomikoski sanoo.

Kaveritkin vaikuttavat

Kolme neljäsosa lapsista taittaa koulumatkan kotiin jutellen tai leikkien kaverin kanssa, useimmiten jalan tai pyörällä. Ja vaikka miltei kaikille koululaisille on opetettu turvallisin reitti kouluun, vain noin kolmannes kertoo kulkevansa sitä. Useimmin turvallisimmalta reitiltä poiketaan siksi, että kaverit käyttävät eri reittiä*.

”Tämän vuoden villitys, Pokémon Go, tuskin jää ainoaksi AR-hitiksi**, joten pelin toimintalogiikkaan on hyvä perehtyä. Pelejä pelataan usein kaverien kanssa, jolloin yhdessä tekeminen nappaa helposti huomion ympäröivältä liikenteeltä. Myös tähän liittyviä toimintavinkkejä löytyy liikenneturvallisuusviikon materiaaleista, Tuomikoski vinkkaa.

Muista ainakin nämä

  • Keskustele oppilaiden kanssa kännykän käytöstä koulumatkalla.
  • Sopikaa yhteiset säännöt: miten toimia kännykän kanssa, jotta olet turvallinen liikkuja.
  • Keskustelkaa vanhempainillassa lasten kännykän käytöstä.
  • Ota puheeksi myös koulumatkat ja tarkkaavaisuuden merkitys turvallisuuteen.

*Ifin teettämä kyselytutkimus, johon vastasi yhteensä 265 alakouluikäistä lasta vanhempiensa avustuksella touko-kesäkuussa 2016.

**AR = Augmented Reality, eli lisätty todellisuus, jossa keinotekoisia, tietokoneella tuotettuja kuvia, ääntä, videota, jne., on lisätty näkymään todellisessa ympäristössä.