Liikennekasvatus on vahvasti OPSissa

  Uuden opetussuunnitelman arkeen ja eläväksi siirtäminen on parhaillaan käynnissä. Moni miettii, muuttuuko kaikki vai muuttuuko mikään?

  ”Digiloikkaa, pedajumppaa, ilmiöpomppua, arviointihyppyjä, kenties myös liikenneloikkaa.”

  Paljon on puhetta myös digitaalisista mahdollisuuksista. Opettajia on koulutettu digiloikkaan ja ilmiöpohjainen työskentely herättää keskustelua. Onko se sitten ilmiöpomppua? Ja arvioinnin monipuolisuuden kaikkia mahdollisuuksia ei ole varmaan vielä ehditty huomaamaankaan. Arviointihypyillekö siis?

  Koululaisia on liikennekasvatettu aina ja niin vastakin. Uudessa opetussuunnitelmassa tuodaan liikennekasvatus vahvasti esiin laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Liikennekasvatusta ei sidota uudessa opetussuunnitelmassa tietyn oppiaineen tavoitteisiin, vaan se on nostettu laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin opetussuunnitelman isoon kuvaan.

  On todettu, että tulevaisuuden haasteisiin vastataan vain laaja-alaista osaamista vahvistamalla. Hyvä niin! Liikenteessä tarvittavat arjen taidot tulee siis opettaa ihan kaikille ja kaikilla luokkatasoilla. Näin kouluissa toivottavasti otetaan arjen taitoihin kasvattaminen tosissaan.

  Omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien

  Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti.

  1-2 luokkalaiset

  Tavoitteena on, että koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Katso vinkit 1-2-luokkalaisille.

  3-6 luokkalaiset

  Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. Katso vinkit 3-6-luokkalaisille.

  7-9-luokkalaiset

  Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä. Katso vinkit 7-9-luokkalaisille.