Toimintavinkki: Onnettomuustarinan käsittely

  Onnettomuustarinoiden tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään. Vastaukset ja ajatukset puretaan kysymys kerrallaan ja niistä keskustellaan yhdessä.

  Valitse luokallesi sopiva tapahtuma onnettomuustarinoista ja heijasta kyseinen sivu e-kirjasta luokan seinälle. Lue tai luetuta tarina ensin kertaalleen läpi. Seuraavalla luentakerralla joku oppilaista siirtää tarinan edetessä tarinaan liittyvät ajoneuvot ja henkilöt oikeille aloituspaikoilleen. Käykää läpi onnettomuus useampaan kertaan henkilöitä ja ajoneuvoja siirtelemällä.

  Jaa luokka pieniin, noin 3-5 oppilaan ryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää keskustelemaan seuraavista kysymyksistä.

  Kysymys 1:

  •     Miksi onnettomuus tapahtui?
  •     Kun ryhmät ovat listanneet syitä, kerätään ne taululle.
  •     Keskustellaan esille nousseista asioista. Esitetään tarkentavia kysymyksiä.

  Kysymys 2:

  •     Voisiko tuollainen tilanne/onnettomuus sattua minulle?
  •     Miksi voisi sattua?
  •     Miksi ei voisi sattua?

  Kysymys 3:

  •     Miten onnettomuus olisi voitu estää?
  •     Mitkä ratkaisut lievensivät onnettomuuden seurauksia?

  Pyrkimyksenä on saada oppilaat pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään. Mietitään tarkkaan, miksi tämä olisi minulle ihan mahdollinen tilanne. Onko tilanteita tai hetkiä, jolloin saatan toimia huolimattomasti tai ajattelemattomasti?

  Toisaalta mietitään, millä toimilla voin itseni tällaisilta onnettomuuksilta suojata. Miten toimin, jotta kulkuni liikenteessä on itselleni ja muille tielläliikkujille turvallista? Oppilaiden on mukava huomata, että he itse voivat vaikuttaa pienillä asioilla ja valinnoillaan turvallisuuteensa liikenteessä.

  Vastaukset ja ajatukset puretaan kysymys kerrallaan ja niistä keskustellaan yhdessä. Lopuksi on tärkeätä miettiä, onko koulun lähiympäristössä tai koulumatkoilla vastaavanlaisia risteyksiä tai paikkoja, joissa voisi tapahtua samanlainen onnettomuus. Miten niissä tulisi toimia?