Lasten ja nuorten liikenneturvallisuustilanne huolestuttaa

  Lasten henkilövahinkojen määrä tieliikenteessä näyttää uusimpien tietojen valossa huolestuttavalta. 0-14 vuotiaiden liikennekuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on samalla aikavälillä vähentynyt neljänneksellä.

  Vahingoittumisriski kasvaa iän karttuessa

  Aikuisten toiminta liikenteessä vaikuttaa erittäin paljon lapsiin. Lasten liikennekuolemista ja loukkaantumista noin 40 % tapahtuu auton kyydissä matkustettaessa. Kyse on kohtaamisonnettomuuksista, peräänajoista ja tieltä suistumisista.

  Myös lasten oma toiminta liikenteessä on merkityksellistä. Pyörällä liikkuvien 10-14 -vuotiaiden lasten loukkaantumisriski on kaksikertainen koko väestöön verrattuna. Risteysajo ja tien ylittäminen ovat erityisen riskialttiita tilanteita. Kaksi kolmesta lapsipyöräilijästä loukkaantuu risteyksessä, usein pyörätien ja ajoradan risteyksessä. Myös kaksi kolmesta jalankulkijan henkilövahingosta tapahtuu tietä ylittäessä.

  Lasten ja nuorten vahingoittumisriski liikenteessä kasvaa iän karttuessa, liikkumistapojen monipuolistuessa ja reviirin laajentuessa. Nuorimmissa ikäryhmissä auton kyydissä matkustaminen muodostaa suurimman vahinkoriskin.

  Vahinkojen määrä jalankulkijana alkaa kasvaa jo noin 4-vuotiaana ja vähenee hieman 12 ikävuoden jälkeen. Polkupyörävahingot alkavat koulun aloittamisen iässä ja määrä on suurimmillaan 10 ikävuoden jälkeen. Mopolla vahingoittuminen alkaa jo kaksi vuotta ennen sallittua 15 vuoden ikää.

  Nuorten onnettomuuksissa taustalla riskien ottamista

  Nuorten henkilövahinkojen kehityssuunta näyttää hieman lapsia positiivisemmalta. 15-24 -vuotiaiden liikennekuolemien määrä on laskenut yli kolmanneksella ja loukkaantumisten määrä lähes kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

  Nuoret muodostavat liikenteessä kuitenkin erityisen riskiryhmän, sillä noin joka kolmas liikenteessä vahingoittunut on nuori. Tällä hetkellä Suomen liikenteessä kuolee keskimäärin 50 nuorta ja loukkaantuu yli 2000 nuorta vuosittain, ¾ henkilöautossa.

  Suurin riskiaika mopoilijoilla ja autoilijoilla ajoittuu terävästi heti ajo-oikeuden saamisen jälkeiseen aikaan. Molempien tienkäyttäjäryhmien riskitaso alkaa myös pudota melko nopeasti kokemuksen ja ymmärryksen karttuessa.

  Nuorten onnettomuuksissa on kuitenkin edelleen taustalla paljon riskien ottamista, kuten kovia nopeuksia, turvavyön käyttämättömyyttä ja alkoholia. Omien taitojen yliarviointi ja kokemattomuus kohtaavat tuhoisalla tavalla. Yleisin onnettomuustyyppi onkin tieltä suistuminen.

  Lisätietoja

  Antero Lammi, kehittämispäällikkö, antero.lammi [at] liikenneturva.fi tai puh. 020 7282 346.

  Liikenneturvan ajankohtaiset tilastot