Uudet e-kirjat liikennekasvatuksen tueksi

  Liikenneturvalta on vuoden alussa ilmestynyt kaksi e-kirjaa, joissa on hyödynnetty sähköisen formaatin tuomia mahdollisuuksia. E-pub 3 -muodossa olevia kirjoja on tällä hetkellä kaksi: Jalan ja pyörällä sekä Onnettomuustarinat.

  E-kirjat on ladattavissa ilmaiseksi Liikenneturvan sivuilta ja ne toimivat kaikilla laitetyypeillä, eli tietokoneella ja erilaisilla mobiililaitteilla. E-pub-tiedostomuoto toimii PC:ssä, Macissa sekä Windows- ja iPad-tabletlaitteilla ja -puhelimilla, Androidille on omat sovelluksensa eli appsinsa.

  Oma pohdinta oppimisen pohjaksi

  Jalan ja pyörällä -kirjassa on tekstin, havainnollisten kuvien ja animaatioiden lisäksi ääni. Tekstiä voi seurata tietokoneen ruudulta samalla kun mieslukija lukee kirjan tekstin ääneen. Ääneen luettu teksti näkyy ruudulla korostettuna. Lukija voi myös tarkistaa yksinkertaisella kyselyllä kunkin kappaleen jälkeen, onko hän ymmärtänyt keskeisimmät asiat.

  Onnettomuustarinat-kirjassa voidaan rakentaa virtuaalisia onnettomuustilanteita vaikkapa interaktiivisen taulun tai dataprojektorin avulla ja tällä tavalla selkeyttää kunkin tilanteen hahmottamista. Kirjassa on selkeät opettajan ohjeet aiheen käsittelyyn eri luokka-asteille.

  Onnettomuustarinoiden käsittelyn tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, miksi onnettomuus tapahtui, miten se olisi voitu estää ja onko samanlainen onnettomuus itselle mahdollinen. Pyrkimyksenä on saada oppilaat pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään. Jotta opettavaisesta tarinasta voisi jotain oppia, on tarpeen liittää tarinan kulku jotenkin omaan elämään.

  Onnettomuuksiin perehtymällä voidaan tutustua lasten ja nuorten liikenneympäristöön liittyviin riskeihin ja oppia tunnistamaan niitä. Olennaista on, että oppilaat etsivät itse ratkaisuja ja keskustelevat niistä. Opettajan omien näkemysten luennointi tai tyrkyttäminen ei toimi, vaan kyse on enemmänkin valmentajan, keskustelun herättäjän, asioiden kysyjän, uskomusten kyseenalaistajan ja ajatuksia herättävän asiantuntijan roolista.

  Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikenneonnettomuustutkijalautakuntien aineistojen pohjalta laaditut onnettomuustarinat ovat siis tositarinoita. Onnettomuuksissa ovat uhreina olleet 6-17-vuotiaat lapset ja nuoret 2000-luvulla. Tarinoita on muokattu siten, ettei yksittäinen henkilö tai tapahtuma ole tunnistettavissa.

  Klikkaa Onnettomuustarinat-toimintavinkkiin

  Lisätietoja

  Tutustu Liikenneturvan e-kirjoihin verkkosivuillamme.