• Perusopetus (luokat 1-2)

Liikennemerkit tutuksi värityskuvien avulla

Lasten on tärkeä oppia tunnistamaan oman liikkumisensa kannalta oleellisimmat liikennemerkit ja niiden merkitykset. Liikennemerkkien ja -sääntöjen noudattaminen vähentää vaaratilanteita ja helpottaa muiden käytöksen ennakointia.  

Tutustu värityskuviin liikennemerkeistä

Liikenneturvan Liikennemerkkien värityskuvia -opetusmateriaalin avulla voit:   

  • Opettaa lapset tunnistamaan oman liikkumisensa kannalta oleellisimmat liikennemerkit. 
  • Opettaa lapsille, mitä liikennemerkit tarkoittavat. 
  • Kasvattaa lasten itsenäisen liikkumisen valmiuksia. 
  • Innostaa lapsia havainnoimaan liikennemerkkejä omassa lähiympäristössään. 

Jokaiselle väritettävälle liikennemerkille löytyy opetusmateriaalista liite, joka sisältää sekä opettajan että lapsen sivun. Opettajan sivulla on liikennemerkin mallikuva ja lisätietoa liikennemerkistä. Lapsen sivulta löytyy värityskuva sekä pieni mallikuva liikennemerkistä. Tämä kannatta huomioida, kun tulostat värityskuvia.

Mukavia opetus- ja värityshetkiä!