• Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Hei yläkoulun tai toisen asteen ope, muistathan mahdollisuuden tilata Liikenneturva virtuaaliselle kouluvierailulle

Kaipaatko ideoita korona-ajan opetukseen? Liikenneturva tarjoaa maksuttomia liikennekasvatusaiheisia virtuaalisia kouluvierailuita.

Kouluvierailuiden tavoitteena on

  • innostaa nuoria pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja sen vaikutuksia omaan ja toisten turvallisuuteen.
  • vahvistaa ja tukea oppilaiden taitoja ja motivaatiota tehdä turvallisia valintoja liikenteessä.

Virtuaalinen kouluvierailu kestää 45 minuuttia. Hyvissä ajoin ennen vierailua oppilaat täyttävät lyhyen ennakkokyselyn, jonka vastauksia hyödynnetään kouluvierailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kyselylomakkeella oppilaat voivat myös esittää Liikenneturvalle turvallista liikkumista käsitteleviä kysymyksiä, joihin kouluttaja vastaa kouluvierailun aikana.

Kouluvierailu voidaan toteuttaa Teams-ympäristössä tai koulun omassa virtuaalisessa oppimisympäristössä.

Kiinnostuitko? Tilaa virtuaalinen kouluvierailu.

Lisätietoja virtuaalisista kouluvierailuista voit lukea nettisivuillamme.