• Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Hei yläkoulun tai toisen asteen ope, tilaa Liikenneturva virtuaaliselle kouluvierailulle

Oletko pohtinut, miten liikenneturvallisuutta voisi käsitellä esimerkiksi terveystiedon opetuksessa? Nyt sinulla on mahdollisuus kutsua Liikenneturva maksuttomalle virtuaaliselle liikennekasvatusaiheiselle kouluvierailulle.

Oppituntien tavoitteena on

  • innostaa nuoria pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja sen vaikutuksia omaan ja toisten turvallisuuteen.
  • vahvistaa ja tukea oppilaiden taitoja ja motivaatiota tehdä turvallisia valintoja liikenteessä.

Virtuaalisen kouluvierailun kesto on 45 minuuttia. Lisäksi oppilaat täyttävät hyvissä ajoin ennen vierailua lyhyen ennakkokyselyn, jonka vastauksia hyödynnetään oppitunnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kyselylomakkeella oppilaiden on myös mahdollista esittää Liikenneturvan asiantuntijalle turvallista liikkumista käsitteleviä kysymyksiä, joihin kouluttaja vastaa oppitunnin aikana.

Kouluvierailijat voivat pitää oppitunnin Teams-ympäristössä tai koulun omassa virtuaalisessa oppimisympäristössä. Virtuaalinen oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon opetusta.

Innostuitko? Tilaa kouluvierailu täältä.

Lisätietoja virtuaalisesta kouluvierailusta löydät uudistuneilta verkkosivuiltamme.