• Nuorisotyö

Koulutustapaamisia nuorisotyöntekijöille liikennekasvatuksen toteuttamisesta

Liikenneturvan tekemän kyselyn* mukaan valtaosa nuorisotyöntekijöistä haluaisi vahvistaa nuorisotyön asemaa liikennekasvatuksessa. 70 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä oli sitä mieltä, että liikennekasvatusta voisi käsitellä nuorisotyössä enemmän. Nuorisotyöntekijät toivoivat Liikenneturvalta erityisesti nuorisotyöhön suunniteltuja materiaaleja ja ohjeita. Neljännes kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä toivoi myös liikennekasvatukseen liittyviä koulutuksia.

Vastaamme nyt näihin toiveisiin ja järjestämme keväällä etäyhteyden avulla toteutettavia koulutustilaisuuksia nuorisotyöntekijöille. Kaikille avointen koulutusten lisäksi toteutamme myös työyhteisökoulutuksia sekä alueellisia koulutuksia – ole yhteydessä, niin sovitaan sopiva ajankohta!

Kaikille avoimet koulutustilaisuudet

Aika: Kolme samansisältöistä koulutusta:

  • 17.2.2021 klo 12.30–14.00 TÄYNNÄ
  • 17.3.2021 klo 12.30-14.00
  • 13.4.2021 klo 9.30-11.00

Paikka: Teams-kokous,  ilmoittaudu mukaan tästä.

Vertaisryhmään kuuluminen on nuorelle tärkeää. Kaverit vaikuttavat voimakkaasti nuoren käyttäytymiseen liikenteessä – niin hyvässä kuin pahassa.

15–24-vuotiaat nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Nuorisotyöntekijöille suunnatussa käytännönläheisessä koulutustapaamisessa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miltä nuorten liikenneturvallisuustilanne näyttää? Miksi nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa?
  • Millaisia toiveita nuorilla itsellään on turvallisen liikkumisen edistämiseksi?
  • Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020. Mikä muuttui ja mitä kaikkea nuorten parissa työskentelevien on hyvä tietää muutoksista?
  • Miten nuorisotyössä voidaan tukea nuorten turvallisen liikkumisen taitoja?

Koulutuksen toteutustapa

Koulutustapaaminen järjestetään Teams-kokouksena, johon voit liittyä mukaan suoraan selaimen kautta. Mobiililaitteella osallistuminen edellyttää Teams-sovelluksen lataamista.

Koulutustapaaminen koostuu Liikenneturvan asiantuntijoiden alustuksista, teemaa taustoittavista videoista ja niihin liittyvistä keskustelutehtävistä sekä pienryhmätyöskentelystä.  Koulutuksen tueksi on laadittu myös ennakko- ja jälkitehtäviä, joiden avulla aiheeseen voi orientoitua ja osaamistaan syventää Liikenneturvan verkko-oppimisympäristössä. Kouluttajina toimivat suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen, yhteyspäällikkö Tarja Korhonen sekä koulutusohjaaja Erkka Savolainen Liikenneturvasta.

Koulutuksen ohjelma:

12.30 Tervetuloa
Koulutuksen tavoitteet ja teemaan orientoituminen

12.40 Nuoret liikenteessä – kokemattomuus ja kehittymättömyys lisäävät riskiä
Nuorten liikenneturvallisuustilanne
Kehittyvät aivot ja turvallisen liikkumisen taidot
Nuorten kokemuksia turvallisesta liikkumisesta – Liikenneturvan kyselyn tuloksia

13.05 Tieliikennelaki uudistuu – mitä tulee huomioida nuorille suunnatussa liikennekasvatuksessa
Sääntötuntemuksen vahvistamista ja ideoita siihen, miten käsitellä liikennesääntöjä nuorten kanssa

13.30 Ideoita ja virtaa liikennekasvatukseen nuorisotyössä
Taustatietoa ja toiminnallisia menetelmiä liikennekasvatuksen toteuttamiseen nuorisotyössä
Pienryhmäkeskustelu menetelmien soveltamisesta ja hyvistä käytännöistä

14.00 Koulutus päättyy

Lämpimästi tervetuloa!

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan tästä

Koulutus omalle alueelle tai työyhteisölle

Kiinnostaisiko sinua koulutus turvallisen liikkumisen teemoista oman työyhteisön kesken? Järjestämme mielellämme myös alueellisia koulutustilaisuuksia, joiden sisältöä voi räätälöidä toiveiden mukaan.

Koulutuksissa osallistujat pääsevät pohtimaan nuorten liikenneturvallisuustilannetta, vaihtamaan käytännön kokemuksia liikennekasvatuksesta nuorisotyössä sekä kokeilemaan erilaisia toiminnallisia menetelmiä liikennekasvatuksen tueksi.

Kysy Liikenneturvan tarjoamasta koulutuksesta ja tuesta liikennekasvatukseen nuorisotyössä lähimmästä aluetoimipisteestäsi.

Lisätietoja:

suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen, Liikenneturva
puh. 050 4090103, s-posti: eeva-liisa.markkanen@liikenneturva.fi

*Liikenneturva selvitti nuorisotyöntekijöiden kokemuksia liikennekasvatuksesta nuorisotyössä kyselyllä keväällä 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 146 nuorisotyön parissa toimivaa ammattilaista eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin sekä avoimella verkkokyselyllä että paperilomakkeella Nuori2020 -tapahtuman yhteydessä.