• Perusopetus (luokat 7-9)

Ideoita yläkoulun liikennekasvatukseen etäopiskelun aikana

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila on sulkenut kouluja ja oppilaitoksia, joten lapset ja nuoret opiskelevat kotosalla. Liikennekasvatuksen järjestäminen onnistuu kuitenkin mainiosti myös etänä – katso Liikenneturvan vinkit ja materiaalit!

Yläkouluikäinen liikkuu jo itsenäisesti laajalla alueella. Liikenteessä nuori on kuitenkin edelleen vielä melko kokematon. Kokemattomuuden lisäksi myös kehittyvät kognitiiviset taidot vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen liikenteessä. Aivojen otsalohkot, jotka säätelevät ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä, kehittyvät noin 25-vuotiaaksi saakka.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan yläkoulussa ohjataan oppilaita toimimaan kestävästi ja vastuullisesti liikenteen erilaisissa tilanteissa sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä. Tämä on tärkeää erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa.

Nuorten impulssien ja tunteiden säätely on vasta kehittymässä ja nuori voi ottaa turhia riskejä. Nuoruusiässä myös vertaisryhmän merkitys kasvaa ja ryhmän vuorovaikutussuhteet sekä ryhmässä vallitsevat normit vaikuttavat nuoren kykyyn tehdä turvallisia valintoja.

Olemme koonneet opettajille ja muille kasvattajille vinkkilistan erilaisista Liikenneturvan työkaluista ja tehtävistä, jotka sopivat liikenteessä tarvittavien taitojen harjoitteluun kotona itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa.

Oppilaiden vanhemmille voi myös vinkata, että Liikenneturvan sivuilta löytyy yläkouluikäisen vanhemmille suunnattua tietoa nuorten liikennekasvatuksesta: www.liikenneturva.fi/yläkoululainen

Sääntöosaamiseen liittyviä tehtäviä

Tieliikennelaki uudistui kesäkuussa 2020. Liikenneturvan sivuille on koottu tekemiämme Kahoot-visoja eri-ikäisille. Visoissa on huomioitu myös uuden tieliikennelain tuomat muutokset.

Liikenneturvan sivuille on koottu tekemiämme Kahoot-visoja eri-ikäisille. Etäopetuksen tarpeita silmällä pitäen olemme myös avanneet muutamista visoista erillisen haastepelimuodon (challenge), jonka avulla visoja voi tehdä omalla kännykällä itsenäisesti.

Tutustu Liikenneturvan Kahoot-visoihin

Linkkaa oppilaille haastevisoja:

Tarkkaamattomuus liikenteessä

Tarkkaamattomuudella tarkoitetaan huomion kiinnittymistä muuhun kuin vaikkapa pyörällä tai mopolla ajamiseen: katse on poissa liikenteestä, käsi on irti mopon tai pyörän ohjaustangosta tai keskittyminen on jossain muualla kuin liikennetilanteessa.

Yhtä lailla kävelijän huomio saattaa olla älypuhelimen näytöllä ja viedä keskittymisen pois liikenteestä. Puhelu, pelaaminen tai viestittely vie lapsen ja nuoren huomion pois liikenteen seuraamiselta jopa enemmän kuin aikuisella.

Liikenneturvan sivuilta löytyy paljon tietoa tarkkaamattomuudesta liikenteessä. Pyydä oppilaita tutustumaan aiheeseen kolmen eri tavalla asiaa havainnollistavan videon avulla:

Videoihin tutustumisen jälkeen pyydä oppilaita pohtimaan tarkkaamattomuutta liikenteessä kirjoittamalla vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkä vuoksi kännykän käyttö liikenteessä lisää riskiä joutua onnettomuuteen?
 • Mitkä muut asiat puhelimen lisäksi voivat aiheuttaa tarkkaamattomuutta liikenteessä?
 • Miten itse käytät kännykkää liikenteessä?
 • Minkälaisia ohjeita antaisit nuorille kännykän käyttämisestä liikenteessä?

Turvallinen mopoilu

Erityisesti yläkoulun 8-9-luokkalaiset ovat kiinnostuneita mopoilusta ja mopoautoilusta. Tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden vaikuttaa liikennetietoihin ja -asenteisiin.

Turvallinen pyöräily

Pyörällä kouluun –visa

Keskeisimpiä turvalliseen pyöräilyyn liittyviä sääntöjä voi harjoitella Liikenneturvan uudella testillä. Testityökalu antaa oppilaille välittömästi palautteen vastauksista, joten se toimii erityisen hyvin täysin itsenäisenä etäopiskelutehtävänä. Voit pyytää oppilaita myös jakamaan oman testituloksensa ryhmälle ja kertomaan, mitkä kysymykset itselle olivat helppoja ja mitkä haastavampia.

Taustatietoa teemaan löytyy Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta.  

Pyöräilykypärän käyttö

Kypärän käytön tukeminen on yksi tärkeä osa turvallisen pyöräilyn kokonaisuutta. Jos pyöräilijä joutuu onnettomuuteen tai kaatuu, suojaa oikein kiinnitetty kypärä tehokkaasti päätä. Yläkouluun siirtyminen on vaihe, jolloin pyöräilykypärän käyttö vähenee huomattavasti. Turvallisuutta edistävien asenteiden ja koko yhteisön turvallisuutta tukevan toimintakulttuurin tukeminen onkin tärkeää etenkin yläkouluiässä.

Monille nuorille tuttu YouTube-vaikuttaja HurHur on tehnyt yhteistyössä Liikenneturvan kanssa valtavasti näyttökertoja ja suosiota saaneen pyöräilykypärän käyttöä edistävän kappaleen ja musiikkivideon.

Videon yhteyteen voi antaa nuorille pohdintatehtäviä:

 • Mikä oli mielestäsi kappaleen tärkein sanoma? Mitä HurHur halusi sillä kertoa?
 • Miten pyöräilykypärän käyttöä perusteltiin videolla?
 • Miksi pyöräilykypärän käyttö on tärkeää?
 • Millaisilla keinoilla voisi mielestäsi edistää sitä, että kaikki käyttäisivät kypärää pyöräillessään?

Muita YouTube -vaikuttajien videoita pyöräilykypärästä löytyy #PidäPääsi -kampanjasivulta.

Pyöräilykypärän käyttöön liittyen levitetään etenkin sosiaalisessa mediassa paljon myös väärää tietoa. Tutkitustihan kypärä suojaa päätä onnettomuuden sattuessa. Se, että on taitava ajaja, ei sulje pois vahingon tai onnettomuuden mahdollisuutta.

Pyydä oppilaita tutustumaan kypärän käytön hyötyihin liittyvään tutkimukseen tämän blogitekstin avulla ja kirjoittamaan perusteluita siihen, miksi kypäränkäyttö on järkevää kaikille pyöräilijöille.

Turvallisten valintojen tekeminen liikenteessä

Liikenneturvallisuusaiheisten videoiden raati

Tehtävän tavoitteena on kannustaa oppilaita miettimään, minkälaisilla erilaisilla tavoilla ja keinoilla turvallisiin valintoihin liikenteessä voidaan vaikuttaa. Tehtävä ohjaa myös pohtimaan, minkälaiset viestit omaan käyttäytymiseen parhaiten vaikuttavat.

Valitkaa yhdessä oppilaiden kanssa Liikenneturvan YouTube-kanavalta videoraatiin mukaan erilaisia videoita, joita liikenneturvallisuuden tukemiseksi on tehty. Liikenneturvan Youtube-kanavalta löytyy erilaisia soittolistoja, joihin on koottu videoita teemoittain. Kaikki Liikenneturvan kanavalta löytyvät videot ovat vapaasti käytettävissä opetuksessa.

Videoraatiin kannattaa valita mukaan erilaisiin tarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunniteltuja videoita, jotta keskustelusta tulee mahdollisimman monipuolista. Yhden oppitunnin mittaiseen raatiin kannattaa valita maksimissaan viisi videota arvioitavaksi.

Videoraatiin valittuihin videoihin voi sisällyttää esimerkiksi seuraavanlaisia erilaisia videoita:

Pyydä oppilaita katsomaan valitut videot yksi kerrallaan ja antamaan jokaisen katselukerran jälkeen videolle pisteet asteikolla 1–5. Jokaista pisteytystä tulee perustella muutamalla lauseella. Pisteiden miettimisessä apuna voi käyttää seuraavia näkökulmia:

 • Mikä oli videon sanoma? Mitä videolla haluttiin kertoa? Kuinka hyvin se mielestäsi tuli esiin?
 • Kenelle video mielestäsi oli tarkoitettu? Toimiko se kohderyhmä ajatellen hyvin?
 • Miellyttikö videon toteutus sinua?
 • Herättikö video ajattelemaan siinä esiin nostettua asiaa? Jättikö video sinulle muistijälkiä?
 • Oliko videon tarkoitus kannustaa ihmisiä toimimaan turvallisemmin jossain tietyssä asiassa? Miten tässä onnistuttiin?

Pyydä oppilaita tekemään muistiinpanoja videon katsomisen aikana, jotta katsomisen aikana mieleen nousseet asiat tulee kirjattua ylös.

Tehtävän purku

Itsenäisen työskentelyn jälkeen tehtävästä voi käydä yhteisen loppukeskustelun. Keskustelun tueksi voi hyödyntää seuraavia apukysymyksiä:

 • Oliko pisteiden antaminen helppoa? Minkälaisia asioita painotitte, kun mietitte kullekin videolle antamianne pisteitä?
 • Oliko videoraatiin valittujen videoiden joukossa sellaisia videoita, joissa raadin antamat pisteet vaihtelivat suuresti. Mistä erilaiset arviot mielestänne johtuvat?
 • Minkälaiset asiat tekevät videosta hyvän nimenomaan ajatusten herättämisen ja käyttäytymiseen vaikuttamisen näkökulmasta?

Minkälaiset videot eivät mielestäsi toimi, kun tavoitteena on herättää katsojaa pohtimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä ja tekemään turvallisia valintoja

Ennakoidun katumuksen harjoitus

Riskialttiin käyttäytymisen seurausten tunnevaikutusten pohdinta voi vaikuttaa hölmöilyä vähentävästi, kun se tehdään etukäteen. Ennakoitu katumus (anticipated regret) -menetelmässä ideana on aktivoida ajatuksia ja tunteita, joita seuraa epämiellyttävästä kokemuksesta. Oman harkitsemattoman toiminnan seurauksia voidaan tehdä harjoitusten avulla konkreettisiksi ilman, että mitään vakavaa on vielä ehtinyt tapahtua.

Ennakoidun katumuksen harjoitusten keskeinen etu on riskikäyttäytymisen herättämien tunteiden hyödyntäminen. Pelkkä tieto riskeistä ja niistä varoittelu ei toimi yhtä hyvin kuin näiden lisäksi tehty omakohtaistaminen tunteiden kautta.

Pyydä oppilaita miettimään alla olevaa esimerkkitarinaa ja vastaamaan sen jälkeen seuraaviin kysymyksiin:

”Olet tullut menneeksi humaltuneen kuljettajan kyytiin. Piti päästä kaverin luokse jatkoille. Oli puoliyö. Matka päättyi kuitenkin ojaanajoon liian suuren nopeuden vuoksi. Paikalle tulleet poliisit puhalluttivat kuljettajan ja hän puhalsi 0,8 promillea. Yksi kavereistasi loukkaantui ja joutuu olemaan sairaalassa ainakin viikon. Sinä ja muut selvisitte ruhjeilla.”

 • Miten sinä selität tilanteen poliisille onnettomuuspaikalla? Miltä se tuntuu?
 • Minkälaisia ajatuksia sinulla pyörii mielessä kun olet päässyt aamuyöllä kotiin?
 • Miten sinä kerrot vanhemmillesi aamulla, mitä yöllä tapahtui? Miltä se tuntuu?
 • Miltä tuntuu tavata kaverisi vanhemmat kun satut samaan aikaan katsomaan kaveriasi sairaalassa?
 • Mitä voin tehdä, että en joutuisi tarinan tilanteeseen?