• Varhais­kasvatus

Käynnistä keskustelu turvallisesta liikkumisesta tarinoiden avulla

Liikennekasvatus varhaiskasvatuksessa on pitkälti turvallisten toimintatapojen omaksumista ja perusteiden oppimista. Lapsen valmiudet toimia liikenteessä kypsyvät ja kehittyvät vähitellen. Lapsen kasvaessa on hyvä havainnoida ja tunnistaa erilaisia liikennetilanteita sekä kerrata yhdessä, miten niissä tulee toimia.

Vuodenaikojen vaihtelu rytmittää luonnollisesti liikennekasvatuksen näkökulmasta merkittävien teemojen käsittelyä varhaiskasvatuksessa. Syksy ja talvi tuovat mukanaan pimeyden, liukkauden ja lumen. Tällöin on hyvä ajankohta keskustella muun muassa heijastimen käyttämisestä, varovaisuudesta ja ennakoinnista liikenteessä, näkemäesteistä, turvallisista paikoista leikkiä ja pulkkailla sekä tarkkaavaisuudesta liikenteessä.

Keväällä taas ilmojen lämpenemisen myötä kävellen ja pyörällä liikkuminen lisääntyy ja esiin kaivetaan myös polkupyörät ja potkulaudat. Tällöin on hyvä aika käydä läpi esimerkiksi keskeisimpiä liikennesääntöjä, tien ylittämistä, vuorovaikutusta liikenteessä, turvavarusteita sekä turvallisia reittivalintoja.

Liikenneturvan sivuilta löytyy vuodenaikoihin liittyviä kertomuksia, joita kannattaa käyttää liikennekasvatustuokioissa keskustelun herättäjinä.

Syksyyn liittyvässä tarinassa ”Karhunpoika syyskävelyllä” keskeisiksi liikennekasvatuksellisiksi teemoiksi nousevat heijastimen käyttäminen, turvallinen tien ylittäminen sekä tarkkaavaisuus liikenteessä.

Talviseen liikenteeseen liittyvä tarina ”Kettulan lasten talvihupi” puolestaan johdattaa pohtimaan muun muassa turvallisia paikkoja leikkiä ja pulkkailla sekä lumipenkkojen tuomia näkemäesteitä.

Vuodenaikatarinoita voi käyttää liikennekasvatuksen tukena monella eri tavalla. Lyhyet tarinat sopivat ääneen luettavaksi esimerkiksi aamupiirissä. Tarinoiden lukemisen jälkeen voidaan yhdessä lasten kanssa pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita muistatte, että tarinassa nousi esiin?
  • Mikä oli mielestänne tarinan tärkein opetus? Mitä tarinan lapset oppivat tilanteessa?
  • Oletko itse ollut joskus vastaavassa tilanteessa kuin mitä tarinassa kuvattiin?
  • Minkä vuoksi liikenteessä on aina tärkeä olla tarkkaavainen?
  • Minkälaisia asioita tulee huomioida liikenteessä juuri tähän aikaan vuodesta?

Yhteisen keskustelun lisäksi tarinoita voidaan käsitellä esimerkiksi piirtämällä niihin liittyviä tilanteita tai valmistelemalla niiden teemoista pieniä näytelmiä tai esityksiä.

Liikenneturvan verkkosivuilta löytyy vuodenaikatarinoiden lisäksi myös paljon muuta virikeaineistoa liikennekasvatuksen tueksi. Toteutusvinkkejä varhaiskasvatukseen -osioon on koottu erilaisia toiminnallisia tehtäviä sekä askartelu- ja väritystehtäviä, joita voi hyödyntää keskustelun virittäjinä tai teemoihin syventyessä.

Tutustu materiaaleihin osoitteessa www.liikenneturva.fi/varhaiskasvatus.