• Perusopetus (luokat 7-9)

Hyödynnä Liikenneturvan virtuaalioppituntia liikennekasvatuksessa

Miksi tunteet nousevat liikenteessä niin helposti pintaan? Miten asenteet vaikuttavat liikennekäyttäytymiseen? Mitä voin tehdä edistääkseni omaa ja muiden turvallisuutta liikenteessä?

Näitä ja muita nuorten turvalliseen liikkumiseen liittyviä kysymyksiä pohditaan Liikenneturvan ensimmäisellä yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatulla virtuaalioppitunnilla. Oppitunti lähetettiin suorana nettilähetyksenä syyskuussa valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla. Oppitunnin tallenne on katsottavissa Liikenneturvan sivuilla koko lukuvuoden ajan.

Oppitunnin sisällöt yhdistyvät nuorten kokemuksiin tubettaja HurHurin johdattelemana

Virtuaalioppitunti koostuu Liikenneturvan asiantuntijoiden pitämistä lyhyistä tietoiskuista, joissa käsitellään tunteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä liikenteessä sekä asenteiden vaikutusta käyttäytymiseen. Tietoiskuissa puhujina ovat suunnittelija, liikennepsykologi Jyrki Kaistinen sekä koulutuspäällikkö, luokanopettaja Satu Tuomikoski. Asiantuntijapuheenvuorojen välissä oppitunnin vieraileva tähti, Youtube-vaikuttaja Konsta Saajanto eli HurHur haastattelee kohtaamiaan nuoria. Tätä kautta oppitunnille on saatu mukaan myös nuorten omia näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten jokainen voi omalla toiminnallaan edistää sekä omaa että muiden turvallisuutta liikenteessä.

Oppitunnin lopuksi ohjelmassa on ”Kaverin puolesta kysyn” -osio, jossa Liikenneturvan koulutusohjaajat Erkka Savolainen sekä Tomi Niemi vastaavat nuorten esittämiin kysymyksiin. Kysymysten kirjo on laaja; käsitellyksi tulevat muun muassa kuulokkeiden käyttäminen pyöräillessä, aikuisten asenteet nuoria kohtaan liikenteessä, väsymys ja tarkkaamattomuus liikenteessä sekä heijastimen käyttäminen pimeällä.  

Virtuaalioppitunti otettiin vastaan innostuneesti

Liikenneturvan tavoitteena oli virtuaalioppitunnin avulla tarjota yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille uudenlainen tapa nostaa liikennekasvatusteemat käsittelyyn oppilaiden kanssa. Ensimmäistä kertaa järjestetty virtuaalioppitunti otettiinkin kouluissa ja oppilaitoksissa innostuneesti vastaan. Oppituntia seurattiin suorana lähetyksenä yli sadassa luokkahuoneessa tai koulun auditoriossa.

Opettajilta saadun palautteen mukaan oppitunnin parasta antia oli asiantuntijoiden puheenvuorojen sekä tubettaja HurHurin ja hänen haastattelemiensa nuorten näkemysten limittyminen. Nuorille tutun vaikuttajan mukanaolo auttoi keskittymään oppitunnin teemaan ja pitämään mielenkiintoa yllä.

”Nuorten omat kokemukset sekä HurHurin osuudet näyttivät kiinnostavan opiskelijoita. Asiantuntijoiden faktatietoakin tarvitaan, hyvä että nämä vuorottelivat”

”Nuorten haastattelut ja tubettaja aktivoivat nuoria seuraamaan.”

Kehittämisehdotuksia kysyttäessä opettajat toivoivat oppituntiin jatkossa vielä enemmän mukaan nuoria ja heitä innostavia vaikuttajia sekä luento-osuuksien tuomista lähemmäksi nuorten maailmaa.

”Ensimmäinen virtuaalioppitunti osoitti, että tällaiselle liikennekasvatusmateriaalille on yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kysyntää. Oli ilahduttavaa, että oppitunti tavoitti jo ensimmäisellä kerralla näin suuren määrän kouluja. Parannettavaa toki jäi ja seuraavaa oppituntia suunnitellessamme pyrimme huomioimaan opettajien toiveet siitä, että tieto-osuudet tuodaan lähemmäksi nuorten arkea. Kokemukset ensimmäisestä virtuaalioppitunnista olivat niin rohkaisevia, että konseptia kannattaa ehdottomasti lähteä kehittämään edelleen”, summaa liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Katso virtuaalioppitunti: www.liikenneturva.fi/oppitunti