• Perusopetus (luokat 7-9)

Uusia vinkkejä yläkouluikäisen vanhemmille liikennekasvatuksen tueksi

Yläkouluun siirtyminen on suuri muutos nuoren elämässä. Seitsemäsluokkalaisella muuttuu koulussa moni asia. Usein koulu, ja samalla myös koulumatka, muuttuu, alakoulusta tutuksi tulleet luokkakaverit saattavat vaihtua, koulupäivät pitenevät ja opiskelu muuttuu vaativammaksi ja entistä itsenäisemmäksi. Muutokset kouluympäristössä osuvat kehityksellisesti monin tavoin lapselle haasteelliseen aikaan, sillä yläasteikäisellä murrosikä on juuri alkanut tai alkamassa.

Yläkoulun aloittava nuori on usein liikkunut paljon itsenäisesti, mutta liikennetaidot ovat vielä kehitysvaiheessa. Nuori etsii rajojaan ja se näkyy myös liikkumisessa ja suhtautumisessa turvallisuuteen. 13-18-vuotiaiden aivot eivät myöskään ole vielä kokonaan kehittyneet. Viimeisenä kehittyy etuotsalohko, jossa aivojen ”ohjauskeskus” sijaitsee.

Ohjauskeskus säätelee muun muassa impulsseja ja tunteita ja tässä kehitysvaiheessa nuori voi ottaa turhia riskejä. Hän ei myöskään välttämättä osaa ajatella, mitä seurauksia omista teoista voi olla. Halu kuulua joukkoon ja hyväksynnän hakeminen muilta voi saada nuoren tekemään asioita, joita hän ei normaalisti tekisi.

Vanhemmat voiva ohjauksellaan ja omalla esimerkillään merkittävästi tukea nuoren itsenäisen ja turvallisen liikkumisen taitoja. Liikenneturvan sivuilta löydät nyt myös erityisesti yläkouluikäisen nuoren vanhemmalle suunnattua tietoa nuoren turvallisen liikkumisen tukemisesta sekä vinkkejä vanhemmalle liikennekasvatuksen tueksi. Vinkkaa sivustosta vanhemmille esimerkiksi vanhempainillassa.