Liikennekasvatus ❤ tunnekasvatus – Myönteistä vuorovaikutusta tukemassa niin liikenteessä kuin luokkahuoneessa

  Liikenne on arjessamme vahvasti mukana. Sen turvallisuus ja sujuvuus vaikuttavat voimakkaasti ihan jokaisen ihmisen elämään. Useimmalla meistä on myös näkemys liikenteen suurimmista ongelmista sekä omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka liikkuminen välillä herättää voimakkaitakin tunteita. Omat virheet on liikenteessä helppo selittää kiireellä tai väsymyksellä, mutta muiden liikenteessä liikkujien virheet koetaan helposti tahalliseksi piittaamattomuudeksi.

  Liikenneturvan uusi kampanja ”Näe ihminen liikenteessä” haastaa tarkastelemaan liikennettä entistä enemmän myös toisten ihmisten näkökulmasta. Liikenteessä ei siis ole vain autoilijoita, pyöräilijöitä ja kävelijöitä vaan nimenomaan erilaisia ihmisiä matkalla työhön, kouluun, kyläilemään tai harrastuksiin.

  Liikenteessä käyttäytymisen pohtiminen on hyvä tilaisuus myös oppilaiden kanssa keskustella vuorovaikutuksesta, empatiasta ja joustavasta toiminnasta. Myönteinen vuorovaikutus lisää myönteisyyttä, niin koulussa kuin liikenteessä. Liikennekäyttäytymisestä keskustellessa voi oppilaiden kanssa samalla harjoitella tunteiden nimeämistä ja tunnistamista, omien tunteiden hallintaa, omien aikeiden osoittamista sekä toisen huomioimista. Liikenne tarjoaakin hyvän kontekstin tarkastella näitä myös kouluyhteisössä erittäin tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja uudesta näkökulmasta.

  Vuorovaikutuskulttuuri niin koulussa kuin liikenteessä syntyy nimenomaan kaikkien yhteisön jäsenten päivittäisestä tavasta toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Jos haluamme muuttaa kulttuuria, on yritettävä muuttaa vuorovaikutustilanteita myönteisemmäksi.

  Liikenneturvallisuusviikolle on ideoitu paljon erilaisia tehtäviä, joiden avulla voi kannustaa oppilaita pohtimaan vuorovaikutusta sekä oman toiminnan vaikutusta liikenteessä. Innostaisiko esimerkiksi jokin seuraavista tehtävistä käynnistämään omassa luokassasi keskustelun muiden huomioimisesta liikenteessä?

  Koulumatkabingo

  Tehtävä kannustaa oppilaita kulkemaan koulumatkat mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä sekä muuten kiinnittämään huomiota arkiliikuntaan. Tavoitteena on pysähtyä hauskan erilaisista emojeista koostetun bingoruudukon avulla säännöllisesti yhdessä miettimään, mitä tunteita ja tuntemuksia koulumatkaliikunta herättää ja mitä oppilas näkee tai kokee matkalla.

  Tehtävä on suunnattu erityisesti 3.-6.-luokkien oppilaille, mutta sitä voi hyvin soveltaa myös nuorempien ja vanhempien oppilaiden kanssa.

  Vuorovaikutus liikenteessä. Kuvaus- ja katselutehtävä

  Tehtävän tavoitteena on kännykällä tehtävän kuvaus- ja katselutehtävän avulla havainnoida ja tunnistaa erilaisia vuorovaikutustilanteita liikenteessä ja pohtia, miksi myönteinen vuorovaikutus on tärkeää myös liikenteessä.

  Tehtävässä hyödynnetään kamerakynän pedagogiikkaa. Kamerakynän pedagogiikka on yksinkertainen tapa käyttää videokuvaamista oppimisen välineenä. Työskentely koostuu videokuvaustehtävistä, joiden tarkoitus on tuottaa ajattelua, toimintaa ja vuorovaikutusta, sekä katselutehtävistä, joissa kuvattuja videoita tarkastellaan yhdessä. Tehtävissä kännykän tai tabletin kamera on oppilaan havainnoinnin, ajattelun ja ilmaisun apuväline.

  Tehtävä on suunnattu erityisesti 5.-9.-luokkien oppilaille.

  Turvallisuuslupaus

  Tehtävän tavoitteena on kannustaa opiskelijaa itse arvioimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä. Oman toiminnan pohtimisen käynnistää liikenteen nollavisioajattelua havainnollistava video, jossa erilaiset ihmiset tuovat esiin sitä, miten omat asenteet liikenneturvallisuudesta muuttuvat, kun asia tuodaan lähelle ihmisen omaa lähipiiriä. Nollavisiolla tarkoitetaan tavoitetta siitä, että kukaan ei loukkaantuisi vakavasti tai kuolisi liikenteessä. Yhteisen keskustelun ja pohdinnan jälkeen jokainen opiskelija kirjoittaa lapulle sen, mitä aikoo tehdä liikenteessä toisin, jotta kukaan ei kuolisi tai loukkaantuisi liikenteessä.

  Tehtävä on suunnattu erityisesti toiselle asteelle.