Etikett: Cyklister

Fortsätt läsa Behärska trygg cykling!

Behärska trygg cykling!

Våren kom och med den startade cykelsäsongen igen. Cykelfostran är nu aktuellt för elever i alla åldrar. Förutom regelkännedom och körkunskap inkluderar trygg cykling interaktionsfärdigheter som är viktiga i trafiken, förståelse för vikten av att använda skyddsutrustning samt uppfattningen om sig själv som trafikant. Alla dessa färdigheter kan stödjas med hjälp av systematisk cykelfostran.