Artikkelit teemasta
Perusopetus (luokat 3-6)

Jatka lukemista Näytetään mallia – kummioppilaat voivat kannustaa turvalliseen liikkumiseen alakouluissa

Näytetään mallia – kummioppilaat voivat kannustaa turvalliseen liikkumiseen alakouluissa

Kummioppilaina toimivat alakoulujen 5.-6.-luokkien oppilaat ovat koulunsa aloittaneille oppilaille tärkeitä tukijoita ja esimerkin antajia. Kummitoiminnalla edistetään uusien koululaisten turvallista ja pehmeää koulun alkua sekä vahvistetaan tunnetta kouluyhteisöön kuulumisesta. Kummina toimiminen on usein myös isommille oppilaille merkityksellinen kunniatehtävä, joka vahvistaa oppilaiden osallisuuden tunnetta. Kummioppilaat voivat olla tärkeitä esimerkkejä myös turvallisen liikkumisen harjoittelussa. Kummeina toimivat oppilaat tarvitsevat hyvää ohjausta ja aikuisten tukea tärkeässä tehtävässään onnistuakseen. Liikenneturva ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto pilotoivat tänä syksynä yhteistä opettajakoulutusmallia, jossa vahvistetaan opettajien taitoa ohjata kummeina toimivia oppilaita sekä ideoidaan, miten liikenneturvallisuusteemoja voidaan ottaa osaksi kummioppilastoiminnan sisältöjä.